Biden wants to raise stimulus checks to $2,000. How payments will work

Biden wants to raise stimulus checks to $2,000. How payments will work